ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț achiziție publică – analiza probe ADN faună

By 20 iulie 2022 No Comments
 
 

În cadrul proiectului LIFE18 NAT/RO/001082, Fundația Conservation Carpathia (FCC) va realiza recensăminte genetice la speciile urs brun, lup, râs și cerb. Monitorizarea genetică a acestor populații se va face la 4-5 ani de la primul recensământ realizat de către FCC pe aceleași specii/populații, în aceeași zona de studiu și cu aceeași metodologie, pentru a putea compara cele doua etape. Scopul este de a evalua tendința mărimii populațiilor în contextul în care habitatul s-a schimbat în urma unor lucrări de reconstrucție ecologică, managementul faunei a cunoscut modificări importante (a fost interzisă vânătoarea la trofeu, au fost crescută paza antibraconaj la speciile pradă, șamd.). În acest sens invităm universitățile, institutele de cercetare, laboratoarele și alti operatori economici interesați care au experiență în analiza probelor non-invazive de ADN la aceste specii, să ne trimită o ofertă conform instrucțiunilor din documentația de achiziție.

Termenul de transmitere al ofertei este 19.08.2022.

Ofertele se trimit la r.iosif@carpathia.org.

Documentația de achiziție este disponibilă mai jos.

2.RO_Caiet_sarcini_analize_genetica_EN_Terms_of_reference

4.RO_Modele de formulare_EN_Templates for application forms

5.RO_Model contract_EN_Contract form example

6.RO_Informații pentru ofertanți_EN_Informations for bidders