ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț de mediu

By 26 aprilie 2023 No Comments
 
 

Fundația Conservation Carpathia și persoanele fizice Rusanu Ana Rucsandra, Rusanu Anca Daniela si Anastase Rusanu Daniela în calitate de titulari ai planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată apaținând Fundației Conservation Carpathia și persoanelor fizice Rusanu Ana Rucsandra, Rusanu Anca Daniela si Anastase Rusanu Daniela – UP I Rucăr”, comuna Rucăr și Dâmbovicioara, jud. Argeș, aduce la cunoștința autorităților consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, cât și a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menționat luarea, de către Agenția de Protecția Mediului Argeș (APM Argeș) a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării acestui plan.

Factorii interesati, îndeosebi publicul pot consulta informațiile de mai jos,  pe Internet, la adresa APM Arges: www.apmag.anpm.ro și la sediul acestei autorități, din Pitești, str. Egalității nr. 50A, jud. Argeș,  în intervalul orar 9-13  al fiecărei zile lucrătoare:

  • Decizia APM Arges nr. 285 din 24.04.2023 de emitere a Avizului de mediu             7/ 24.04.2023  necesar adoptării planului în cauză;
  • proiectul de plan, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu – în forma avizată de APM Arges;
  • declaraţia prevăzută de art.33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările şi completările ulterioare.