ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț de mediu

By 4 aprilie 2023 No Comments
 
 

APM Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, aduce la cunoștința autorităților consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, cât și a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând SC Sănătate & Natura SRL, SC Almimax Natura SRL și Fundaţiei Conservation Carpathia – UP I Piatra Craiului” constituit în unitatea de producție (U.P.) I Piatra Craiului, situat pe raza administrativă a comunelor Rucăr și Dâmbovicioara, județul Argeș, titular Asociația Ocolul Silvic Carpathia.

Factorii interesati, îndeosebi publicul pot consulta informațiile de mai jos,  pe Internet, la adresa APM Arges: www.apmag.anpm.ro și la sediul acestei autorități, din Pitești, str. Egalității nr. 50A, jud. Argeș,  în intervalul orar 9-13  al fiecărei zile lucrătoare:

  • Decizia APM Arges nr. 222 din 31.03.2023 de emitere a Avizului de mediu 20/ 19.12.2022 necesar adoptării planului în cauză;
  • proiectul de plan, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu – în forma avizată de APM Arges;
  • declaraţia prevăzută de art.33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările şi completările ulterioare.