ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț de mediu

By 22 iunie 2023 No Comments
 
 

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA cu sediul în municipiul Brașov, Calea Feldioarei nr. 27, județul Brațov, în calitate de  titular al planului: ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Fundației Consevation Carpathia, UP VII Grigorescu” amplasat pe raza comunei Arefu, județul Argeș, aduce la cunoștință autorităților consultate pe durata procedurii de realizare a evaluarii de mediu și a evaluării adecvate, cât și a publicului interest de potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menționat luarea, de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș (APM Argeș) a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării acestui plan.

Factorii interesați, îndeosebi publicul pot consulta informațiile de mai jos, pe Internet, la adresa APM Argeș: www.apmag.anpm.ro și la sediul acestei autorități, din Pitești, str. Egalității nr.50 A, jud. Argeș, în intervalul orar 9-13 al fiecărei zile lucrătoare.

  • Decizia APM Argeș nr. 417 din 20.06.2023 de emitere a Avizului de mediu nr. 9 din 20.06.2023 necesar adoptării planului în cauză;
  • Proiectul ded plan, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu și a evaluării adecvate – în forma aviazată de APM Argeș;
  • Declarația prevazută de art. (1) lit. b) din Hotărârea  Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programme.