ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț de mediu

By 14 iunie 2024 No Comments
 
 

Asociaţia Ocolul Silvic Carpathia, aduce la cunostinţa autoritaţilor consultate pe durata procedurii de realizare a evaluarii de mediu, cat si a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinand Fundaţiei Conservation – UP VII Zârnulița”, situat pe raza administrativă a comunei Nucșoara, jud.Argeş, a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii acestui plan.

Factorii interesati, îndeosebi publicul pot consulta informatiile de mai jos,  pe Internet, la adresa APM Arges: www.apmag.anpm.ro si la sediul acestei autoritati, din Pitesti, str Egalitatii nr. 50A, jud. Arges,  in intervalul orar 9-13  al fiecărei zile lucrătoare:

  • Decizia APM Arges nr.399 din 11.06.2024 de emitere a Avizului de mediu necesar adoptarii planului in cauza;
  • proiectul de plan, cu toate completarile aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluarii de mediu – in forma avizata de APM Arges;
  • declaraţia prevazuta de art.33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificările şi completările ulterioare.