ANUNȚURI PUBLICE
 

ANUNȚ PUBLIC 1 privind dezbaterea publică

By 23 noiembrie 2023 No Comments
 
 

Asociaţia Ocolul Silvic Carpathia titular al planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Fundaţiei Conservation Carpathia– UP VII Zârnuliţa” pe teritoriul administrativ al comunei Nucșoara, jud.Arges   anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, a finalizării studiului de evaluare adecvată, a raportului de mediu (cu concluziile studiului de evaluare adecvată) si organizareaședinței de dezbatere publică a proiectului de plan, inclusiv a raportului de mediu (cu concluziile studiului de evaluare adecvată).

Proiectul de plan, raportul de mediu (cu concluziile studiului de evaluare adecvată)  pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalității nr. 50A, în zilele de luni – vineri, între orele 9- 13.

Documentația se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf. HG nr.1076/2007.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului de plan propus, asupra raportului de mediu (cu concluziile studiului de evaluare adecvată), pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalității nr. 50A, în zilele de luni – vineri, între orele 9- 13.

Documentele sus menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la sediul Primăriei comunei Nucşoara, jud.Argeş în data de 15.01.2024 ora 11.00.

La dezbaterea publică vor participa autoritățile  pentru protecția mediului, direcția de sănătate publică, elaboratorul de mediu precum și autoritățile implicate în cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu, alte autorităţi publice interesate de efectele implementării planului, organizații neguvernamentale, alte organizații interesate.

Publicul interesat  poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș  până la data de­­­­­­­ 14.01.2024 în termen de 48 zile calenadaristice de la data publicării prezentului anunţ).