ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț public Amenajament silvic UP I Costi&Nic

By 26 iulie 2022 No Comments
 
 

Asociația Ocolul Silvic Carpathia, titular al planului ,,Amenajamentul fondului forestier proprietate privatӑ aparținând Fundației Conservation Carpathia – UP I Costi&Nic”  în comuna Nucșoara, județul Argeș, anunțӑ publicul interesat asupra luӑrii deciziei etapei de încadrare – necesitӑ parcurgerea  procedurii de evaluare de mediu, necesitӑ parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de   evaluare adecvatӑ si se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, în conformitate   cu H.G. nr.1076/2004.

Motivele care au stat la baza luӑrii deciziei:

  • consultarea membrilor C.S.C;
  • Prevederile H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluӑrii de mediu pentru planuri și programe;
  • Pe parcursul derulӑrii etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitӑrii avizului de mediu, prin anunțuri repetate în presӑ. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menționat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Arges din Pitești str. Egalitӑții nr. 50A în 10 zile de la publicare.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnaturӑ si cu date de identificare la sediul APM Argeș, str. Egalitӑții, nr. 50 A în 10 zile de la publicare.