ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț public privind amenajamentul silvic al fondului forestier

By 5 iunie 2024 No Comments
 
 

ASOCIATIA OCOLUL SILVIC CARPATHIA, titular al planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a persoanei juridice SC Wildland SRL, UP III Moroeni, județul Dâmbovița” propus a fi implementat în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 15.05.2024, urmând ca planul/programul propus să fie supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Comentarii privind decizia etapei de încadrare se primesc în scris la sediul APM Dâmbovița, str. Calea Ialomiței, nr.1, jud. Dâmbovița, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.