ANUNȚURI PUBLICE
 

ANUNȚ PUBLIC Privind atribuirea unui contract de servicii de organizare de ateliere (workshopuri)

By 30 octombrie 2023 No Comments
 
 

Proiect

Systemic solutions for upscaling of urgent ecosytem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services (S.U.P.E.R.B.).

Obiect

Prestări servicii de organizare ateliere (workshopuri) pentru diseminarea rezultatelor proiectului către public și pentru informarea/consultarea/implicarea factorilor interesați (stakeholderilor).

Fundamentarea necesității

Proiectul Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services are ca scop principal promovarea activităților de reconstrucție ecologică a ecosistemelor forestiere, în beneficiul biodiversității și a funcționalității depline a serviciilor ecosistemice.

Acesta își propune ca orice proprietar, sau administrator de pădure european să aibă informații cât mai complete care să faciliteze desfășurarea de activități de reconstrucție ecologică pe proprietățile sale. De asemenea, se urmărește identificarea de facilități de finanțare accesibile oricărui proprietar de pădure care dorește să realizeze activități de reconstrucție ecologică în beneficiul naturii și al oamenilor.

În cadrul proiectului S.U.P.E.R.B., Fundația Conservation Carpathia trebuie să organizeze o serie de workshopuri pentru diseminarea rezultatelor către publicul larg, dar și pentru implicarea factorilor interesați/stakeholderilor. Astfel, până în 2024 Fundația Conservation Carpathia s-a angajat să organizeze 6 workshopuri.

Estimarea valorii contractului

66.764 (șaizeci și șase de mii șapte sute șaizeci și patru de lei) fără TVA.

Prețul este ferm și nu se modifică pe toată perioada derulării contractului.

Procedura aplicată

Procedura simplificată, conform art.7, alin 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare (directă, cerere de ofertă și publicare pe site ul www.carpathia.org).

Termenul limită de depunere al ofertelor: 15 noiembrie 2023, ora 10.00.

Documentația de achiziție se trimite în format pdf la adresa de email: v.donos@carpathia.org.

 

Referat necesitate workshopuri SUPERB

Caiet de sarcini workshopuri SUPERB