ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

By 13 mai 2024 No Comments
 
 

Asociația Ocolul Silvic Carpathia titular al planului/programului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând SC Romfor Sustainable Forestry și SC Wildland SRL, UP  I Argeș – Revizuit, U.A.T. Stoenești și U.A.T Rucăr, judeţ Argeș, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru planul „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând SC Romfor Sustainable Forestry și SC Wildland SRL, UP  I Argeș – Revizuit, situat pe raza administrativă a comunelor  Stoenești și Rucăr, judeţ Argeș – necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată și se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu în conformitate cu HG. Nr. 1076/2004.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

 

  • Ca urmare a consultării autorităților publice centrale participante în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 22.04.2024;
  • În conformitate cu prevederile art. 11 și a aanexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
  • Pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înștiințat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunțuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacții negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menționat.

Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50A în perioada ( 10 zile de la publicare).

 

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr. 50A, în perioada ( 10 zile de la publicare).