ANUNȚURI PUBLICE
 

ANUNȚ PUBLIC privind dezbaterea publică

By 24 aprilie 2024 No Comments
 
 

Asociaţia Ocolul Silvic Carpathia titular al planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei Conservation Carpathia, UP II Rucăr”,  pe teritoriul administrativ al comunelor Rucăr şi Dambovicioara, jud.Arges   anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, a finalizarii studiului de evaluare adecvată, a raportului de mediu (cu concluziile studiului de evaluare adecvată) si organizarea sedintei de dezbatere publică a proiectului de plan, inclusiv a raportului de mediu ( cu concluziile studiului de evaluare adecvată).

Proiectul de plan, raportul de mediu ( cu concluziile studiului de evaluare adecvată)  pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni – vineri, intre orele 9- 13.

Documentatia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf. HG nr.1076/2007.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului de plan propus, asupra raportului de mediu ( cu concluziile studiului de evaluare adecvată), pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni – vineri, intre orele 9- 13.

Documentele sus mentionate sunt disponibie si la urmatoarea adresa de internet: http://apmag.anpm.ro.

Sedinta de dezbatere publică  va avea loc la sediul Primăriei comunei Rucăr, jud.Argeş în data de de 10.06.2024 ora 1200.

La dezbaterea publică vor participa autoritatile  pentru protectia mediului, directia de sanatate publica, elaboratorul de mediu precum si autoritatile implicate in cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu, alte autorităţi publice interesate de efectele implementării planului, organizaţii neguvernamentale, alte organizatii interesate.

Publicul interesat  poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges  pana la data de­­­­­­­ 09.06.2024 in termen de 48 zile calenadaristice de la data publicării prezentului anunţ).

Anunt dezbatere publica UP II Rucar