ANUNȚURI PUBLICE
 

ANUNȚ PUBLIC privind dezbaterea publică

By 24 aprilie 2024 No Comments
 
 

ASOCIATIA OCOLUL SILVIC CARPATHIA in calitate de administrator fond forestier privind Amenajamentul fondului  forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice Gheorghe Maria Emanuela și Stoicescu Adrian Nicolae și Stoicescu Eliza Virginia ambii moștenitori ai defunctei Băjan Eugenia” , constituit in UP I Băjan, judetul Arges, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, a finalizarii studiului de evaluare adecvată, a raportului de mediu  si organizarea sedintei de dezbatere publică a proiectului de plan, inclusiv a studiului de evaluare adecvată şi a raportului de mediu.

Proiectul de plan, studiul de evaluare adecvată,  raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni – vineri, intre orele 9- 13.

Documentatia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf. HG nr.1076/2007.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului de plan propus, asupra raportului de mediu şi a studiului de evaluare adecvată, pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni – vineri, intre orele 9- 13.

Documentele sus mentionate sunt disponibie si la urmatoarea adresa de internet: www.apmag.anpm.ro

Sedinta de dezbatere publica  se va desfăşura la sediul primariei comunei Rucar  în data de 10.06.2024, ora 12.00.

La dezbaterea publică vor participa autoritățile  pentru protectia mediului, directia de sanatate publică, elaboratorul de mediu precum si autoritatile implicate in cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu, alte autorităţi publice interesate de efectele implementării planului, organizaţii neguvernamentale, alte organizatii interesate.

Publicul interesat  poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Argeș din Pitesti, str. Egalității, nr. 50 A, jud. Argeș până la data de­­­­­­­ 09.06.2024 (in termen de 48 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ).

Anunt dezbatere publica UP I Băjan