ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț public privind etapa de încadrare

By 3 august 2023 No Comments
 
 

Asociaţia Ocolul Silvic Carpathia anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru planul „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinand Fundaţiei Conservation Carpathia– UP VII Zarnuliţa”, pe teritoriul administrativ al comunei Nucsoara, jud.Argeș,– necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare de mediu, necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată şi se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, în conformitate cu H.G. nr.1076/2004.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

  • ca urmare a consultării autorităților publice centrale participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 19.06.2023;
  • în conformitate cu prevederile art.11 şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului din HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri și programe;
  • pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacţii negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menţionat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A, în perioada  (10 zile de la publicare).

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnatură și cu date de identificare la sediul APM Argeș str. Egalității, nr. 50 A în perioada (10 zile de la publicare).