ANUNȚURI PUBLICE
 

Anunț Public – Sprijin pentru refacerea potențialului forestier

By 21 martie 2024 No Comments
 
 

În vederea atribuirii contractului de achizitie lucrări, având ca obiect lucrările cuprinse în devizul aprobat prin fișa tehnică nr. 7548/03.07.2023 aprobată de către Garda Forestieră Ploiești pentru proiectul „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale” având codul  C2I1B0123000048 în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț.

În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați să depună oferta.

Email: e.serban@carpathia.org

Anunt publicitar

Caiet de sarcini WL 2024

Formulare Wildland

Contract