Fundația Conservation Carpathia, în calitate de titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând Fundaţiei Conservation Carpathia – UP I Nucșoara” constituit în unitatea de producție (U.P.) I Nucșoara, situat pe raza unității teritorial administrative Nucșoara, județul Argeș, aduce la cunostinţa autorităţilor consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, cât și a publicului interesat de potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menționat luarea de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș ( APM Argeș), a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării acestui plan.

Factorii interesați, îndeosebi publicul pot consulta informațiile de mai jos,  pe Internet, la adresa APM Arges: www.apmag.anpm.ro și la sediul acestei autorități, din Pitești, str. Egalității nr. 50A, jud. Argeș,  în intervalul orar 9-13  al fiecărei zile lucrătoare:

  • Decizia APM Arges nr. 33 din 12.01.2023 de emitere a Avizului de mediu nr. 2 din 12.01.2023 necesar adoptării planului în cauză;
  • proiectul de plan, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu și a evaluării adecvate– în forma avizată de APM Arges;
  • declaraţia prevăzută de art.33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările şi completările ulterioare.