ȘTIRI
 

Conferința Regăsește România 2019

By 21 mai 2019 No Comments
 
 

Ariile noastre protejate reprezintă instrumentul principal de conservare și poate reprezenta un motor al devoltării economice a României. Ele acoperă acum aproape 25% din teritoriul țării, cuprinzând peisaje uimitoare, păduri virgine și râuri limpezi neîngrădite, fânețe de o bogăție inestimabilă și sate armonioase.

În perioada 15-16 mai 2019 a avut loc conferința Regăsește România, eveniment organizat de ProPark- Fundația pentru Arii Protejate, unde Fundația Conservation Carpathia a fost și anul acest partener. Ediția de anul acesta a fost o invitație deschisă către sectorul privat pentru a contribui împreună cu liderii în conservare la schimbarea pe care vrem să o vedem în protejarea naturii. Conferința a subliniat importanța ariilor protejate, ca zone de referință și modele pentru dezvoltarea economică a României și a concluzionat că pentru a gestiona ariile protejate astfel încât ele să aducă societății beneficiile dorite, este necesar un efort public-privat, prin care să se asigure fonduri pentru conservare și un sprijin real pentru creșterea economică la nivel local.

În cadrul evenimentului, Fundația Conservation Carpathia a facilitat workshop-ul „Eficientizarea managementului Ariilor Protejate în beneficiul comunităților locale”. Dialogul a fost deschis și moderat de Daniel Bucur, colegul nostru Specialist arii protejate și manager de proiect în cadrul Fundației. Cei 16 participanți din grupul de lucru au elaborat o serie de soluții și propuneri pentru dezvoltarea comunităților folosind sustenabil resursele locale.  Astfel, comunitățile locale din interiorul și jurul ariilor protejate trebuie să aibă posibilitatea să decidă, alături de administratori modul în care se asigură dezvoltarea comunităților lor prin conservarea naturii. Ca urmare, avem nevoie de un cadru legal care să permită administrarea participativă și care să încurajeze un management eficient și eficace, în beneficiul nostru, al tuturor.  Un alt aspect foarte important discutat a fost încurajarea investițiilor în afacerile locale, prin demararea unor programe de sprijin antreprenorial, care să încurajeze și să susțină „afacerile verzi”, afaceri create pentru a sprijini conservarea biodiversității, generând în același timp profit pe termen lung pentru localnici și contribuție financiară pentru administrarea ariilor protejate.

O administrare corectă a valorilor naturale ar schimba economia locală, de aceea, pentru a crea noi oportunităţi în zonă, este necesar un dialog intensiv.

Dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri, prin care să asigurăm fonduri pentru conservare și un sprijin real pentru creșterea economică la nivel local reprezintă o inițiativă și un obiectiv de implementat pe termen lung. Scopul final este să avem o rețea de arii protejate gestionată eficient, rețea care contribuie la conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Acesta se paote atinge doar prin coordonarea eforturilor noastre, respectiv a tuturor sectoarelor relevante din societatea românească.

Credit foto: Csiszar Barna