Activități

Activitățile noastre sunt împărțite în cinci piloni.

Conservare păduri

 • Salvarea prin cumpărare a 3.300 ha de păduri naturale, monoculturi de molid și suprafețe afectate de tăieri neconforme prin achiziția lor pentru protecție completă și reconstrucție ecologică
 • Obținerea celui mai înalt grad de protecție pentru 2.000 ha de pădure naturală prin includerea acestora în Catalogul Național al Pădurilor virgine și cvasi-virgine sau ca zonă de non-intervenție în Planul de Management al siturilor Natura 2000

Reconstrucție ecologică

 • Reconstrucție ecologică pe o suprafață de 500 de hectare de păduri afectate de tăieri în trecut
 • Refacerea compoziției naturale a 500 ha de monoculturi de molid
 • Înființarea de noi pepiniere pentru a produce puieți din surse autohtone de sămânță
 • Eliminarea speciilor invazive de pe două văi
 • Controlul eroziunii solului pe o lungime de 20 km de foste drumuri de exploatare
 • Refacerea a 250 ha de tufărișuri alpine cu jneapăn, rododendron și ienupăr, distruse de intervenția umană

Conservare faună

 • Reintroducerea zimbrului și a castorului în sudul munții Făgăraș
 • Crearea unui model de coexistență om-animale sălbatice pe o suprafață de circa 80.000 ha bazat pe un sistem de prevenire a pagubelor prin:
  • Măsuri de prevenție (oferirea gratuită a câinilor Ciobănesc Carpatin și a gardurilor electrice)
  • Intervenție rapidă pentru aplanarea conflictelor directe
  • Măsuri compensatorii inovative
  • Promovarea unui management cinegetic orientat pe prevenirea și eliminarea conflictelor

Comunități locale

 • Implicarea și creșterea capacității comunităților locale în protecția naturii și dezvoltare durabilă
 • Implicarea societății civile prin dezvoltare de programe de ambasadori, voluntariat și educație de mediu
 • Crearea de locuri de muncă și venituri directe prin lucrările de reconstrucție ecologică
 • Crearea unei destinații turistice interesante și atractive datorită reintroducerii zimbrului și castorului în zonă, prin:
  • Dezvoltarea unor programe de observare a faunei (wildlife watching)
  • Organizarea de evenimente locale și naționale
  • Implicarea presei locale și naționale pentru a disemina progresul și rezultatele proiectului

Afaceri verzi (bazate pe natură)

 • Dezvoltarea de afaceri verzi pentru a îmbunătăți starea de conservare, pentru a crea locuri de muncă și oportunități de venit pentru localnici, afaceri locale ce pot contribui financiar la administrarea ariilor protejate și chiar la un fond privat de compensații pentru proprietarii de terenuri.
 • Înființarea a cel puțin 10 afaceri verzi funcționale care să creeze o economie sustenabilă, prietenoasă cu mediul și care va influența în mod pozitiv traiul ăn comunitățile locale
SHARE EMAIL THIS ARTICLE

Proiectul este implementat de Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Asociația Ocolul Silvic Carpathia, Asociația de Vânătoare Piatra Craiului Făgăraș Conservation, SC Carpathia Agro & Finance SRL, Conservation Capital Consulting Ltd., Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș – Basarab I și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, între anii 2019-2024, cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene prin programul LIFE Nature (www.ec.europa.eu) și a Fundației Arcadia prin programul ELP (Endangered Landscapes Programme, (www.endangeredlandscapes.org). Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.