Rezultate-LIFEȘTIRI
 

Programul LIFE împlinește 30 de ani

 
 

LIFE, linia de finanțare a Comisiei Europene dedicată proiectelor de mediu și politicilor climatice a împlinit 30 de ani de la lansare, pe 21 mai. Programul Comunitar LIFE este singurul fond UE gestionat direct de Comisia Europeană, fiind din 1992 până în prezent una dintre cele mai importante surse publice de finanțare a proiectelor de mediu, susținând 4.600 de proiecte la nivel european.

Programul LIFE sprijină proiecte prin intermediul a patru subprograme:

  • Natură și biodiversitate;
  • Economia circulară și calitatea vieții;
  • Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
  • Tranziția către o energie curată,

fiind incluse atât proiecte naționale de protejarea naturii, cât și programe și strategii multiregionale.

LIFE, 30 de ani de idei verzi

Nevoia realizării unui program dedicat mediului a venit la sfârșitul anilor 1980, când tot mai mulți oameni au conștientizat amenințările la adresa mediului. Dezastrele pe scară largă, cum ar fi catastrofa de la Cernobîl, au concentrat atenția asupra necesității unor niveluri mai ridicate de protecție a mediului. Probleme precum găurile din stratul de ozon de deasupra polilor și încălzirea globală au determinat o accelerare a procesului de elaborare a politicilor europene de mediu. Astfel că, în 1992 a fost creat programul LIFE. În această perioadă, LIFE a cofinanțat aproximativ 4.600 de proiecte, cu o contribuție totală de aproximativ 6,5 miliarde de euro.

Lista proiectelor LIFE accesate în perioada 1992-2022 poate fi consultată aici.

Obiectivul general LIFE este de a contribui la tranziția către o economie circulară verde, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, inclusiv prin tranziția către energia verde, precum și la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.

Proiecte LIFE în CARPATHIA

Fundația Conservation Carpathia apreciază sprijinul Comisiei Europene acordat prin programul LIFE, în cadrul celor două proiecte accesate.

  1. Reconstrucția ecologică a habitatelor forestiere și acvatice din Valea Superioară a Dâmboviței, Munții Făgăraș LIFE11/NAT/RO/823 a făcut parte din activitățile Conservation CARPATHIA în perioada 2012-2018 și s-a încheiat cu rezultate care au depășit în mare parte obiectivele propuse.

În cadrul acestui proiect am achiziționat pentru protecție 990 ha de păduri și am identificat și cumpărat 294 ha de păduri virgine și semi-virgine, pe care le-am supra-protejat introducându-le în Catalogul Național al pădurilor virgine și cvasi-virgine. Datorită acestui proiect am refăcut 17 km de șanțuri de eroziune, cu aproximativ 70% mai mult decât am prevăzut inițial în proiect. Am plantat peste 1.1 milioane de puieți pe 404 ha de tărieri rase, cifre reprezentând dublul suprafeței și de 11 ori mai mulți puieți, comparativ cu planul ințial.

Cu sprijinul Facultății de Silvicultură din cadrul Universității Transilvania din Brașov, am derulat un experiment științific și am inițiat un proces de conversie a 405 ha de monoculturi artificiale spre o compoziție naturală, mixtă, originară, prin plantarea a peste 62.000 de puieți de foioase. Proiectul prevedea, de asemenea, refacerea galeriilor de arin de-a lungul a 20 km de cursuri de apă – acest habitat prioritar a fost refăcut pe o lungime a râului de 23 km.

Am dezvoltat un prim sistem de monitorizare care să analizeze rezultatele activităților de conservare și să înțeleagă efectele pe termen lung ale procesului de resălbăticire, pe baza studiilor anuale ale speciilor indicator cum ar fi ciocănitoarele, vidrele, ieruncile și vegetația. De asemenea, am urmărit parametrii socio-economici care ne ajută să înțelegem și să demonstrăm impactul schimbărilor de la o economie extractivă, nesustenabilă, la o economie neextractivă și durabilă.

Un program activ de comunicare a dus la un număr mare de articole în presa regională și națională, despre proiectul LIFE și, în special, despre lucrările de reconstrucție ecologică. Acest lucru a fost însoțit de o serie de vizite în teren ale grupurilor locale, regionale, naționale și internaționale, de ateliere de lucru pentru factorii interesați, pentru a informa publicul despre lucrările de refacere a zonelor degradate și pentru a încuraja schimbul de experiență. „Reconstrucția ecologică a habitatelor forestiere și acvatice din Valea superioară a Dâmboviței” a avut o importanță deosebită pentru ideea creării unui viitor Parc Național în munții Făgăraș. A dat exemple de bune practici de reconstrucție ecologică, a promovat proiectul pionier al FCC în România și a ajutat la obținerea de fonduri suplimentare, din alte surse, pentru conservarea sau refacerea altor suprafețe de păduri.

A existat, totuși, un obiectiv de conservare care nu a putut fi îndeplinit – reabilitarea ecosistemului acvatic al bazinului Dâmbovița pentru a permite migrația peștilor în amonte. Blocajele birocratice au dus la o întârziere masivă a acestei activități, care a necesitat chiar și o prelungire cu un an a perioadei de proiect. Schimbările legislative de ultim moment au făcut imposibile implementarea modificărilor structurii barajelor.

Pentru mai multe detalii și rezultate, accesați raportul final aici www.carpathia.org/life.

  1. Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul munților Carpați, România, LIFE18 NAT/RO/001082 se desfășoară în perioada 2019-2024.

Proiectul își propune salvarea prin cumpărare a 3.300 ha de păduri naturale, monoculturi de molid și suprafețe afectate de tăieri neconforme prin achiziția lor pentru protecție completă și reconstrucție ecologică. Reconstrucție ecologică pe o suprafață de 500 de hectare de păduri afectate de tăieri în trecut. Refacerea a 250 ha de tufărișuri alpine cu jneapăn, rododendron și ienupăr, distruse de intervenția umană. Reintroducerea zimbrului și a castorului în sudul munții Făgăraș. Crearea unui model de coexistență om-animale sălbatice pe o suprafață de circa 80.000 ha bazat pe un sistem de prevenție – intervenție – compensație. Implicarea societății civile prin dezvoltare de programe de ambasadori, voluntariat și educație de mediu. Organizarea de evenimente locale și naționale. Dezvoltarea de afaceri verzi pentru a îmbunătăți starea de conservare, pentru a crea locuri de muncă și oportunități de venit pentru localnici, afaceri locale ce pot contribui financiar la administrarea ariilor protejate și chiar la un fond privat de compensații pentru proprietarii de terenuri.

Întregul plan al proiectului poate fi consultat aici https://www.carpathia.org/ro/life-carpathia/.

Proiectele în derulare din România

  • LIFE16 NAT/RO/000778, Fish for LIFE, coordonator Agentia pentru Protectia Mediului Gorj
  • LIFE18 NAT/RO/001082, LIFE CARPATHIA, coordonator Fundația Conservation CARPATHIA
  • LIFE19 NAT/RO/000602, LIFE TransilvaCooperation, coordonator Fundatia Adept
  • LIFE19 NAT/RO/000023, LIFE Rosalia, coordonator Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea