ECOSS

SCOPUL PROIECTULUI

STUDIUL POTENȚIALULUI ECONOMIC ȘI ECOLOGIC AL INIȚIATIVELOR ECONOMICE BAZATE PE CONSERVARE PENTRU IMBUNĂTĂȚIREA ECONOMIEI LOCALE, A SERVICIILOR ECOSISTEMELOR ȘI BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUL NATURĂ 2000 MUNȚII FĂGĂRAȘ

În ultimii 20 de ani, România a cunoscut o dezvoltare puternică tinzând către o economie de tipul Europei de Vest, și, în consecință, presiunea asupra ecosistemelor naturale, capabile de a furniza servicii, a crescut considerabil. În același timp, cu restituirea pădurilor anterior naționalizate, presiunea asupra pădurilor a crescut considerabil cu defrișările masive, ilegale, pe multe zeci de mii de hectare. Micro-hidrocentrale, case de vacanță, braconaj și vânătoare excesivă, construirea de hoteluri și pensiuni au avut un impact negativ asupra conservării biodiversității Munților Carpați din România.

Situația din și în jurul Munților Făgăraș, declarați sit Natura 2000, este foarte similară cu cea din multe alte zone protejate din România, care sunt în general insuficient finanțate și se confruntă cu presiuni semnificative datorită dorinței de dezvoltare economică. Afacerile bazate pe conservare, pot fi definite că orice activitate comercială care generează beneficii sociale sau economice într-un mod care acceptă sau stimulează unul sau mai multe rezultate positive prin conservarea naturii. Ele pot contribui la crearea oportunităților economice într-o direcție, care sprijină în mod activ contextul conservării vieții sălbatice și la crearea de noi locuri de muncă și venit pentru localnici. Aceste întreprinderi de conservare pot aduce chiar și venituri pentru administrarea ariei protejate. De aceea, în cadrul proiectului se vor caută soluții și recomandări pentru factorii de decizie politică, pentru a se crea cadrul legal dezvoltării unor asemenea afaceri în toată țara.

Pentru a dezvolta o nouă economie în jurul viitorul Parc Național CARPATHIA, FCC a primit ajutor financiar din partea Granturilor SEE pentru a realiza un studiu despre valoarea ecosistemului propus spre conservare și oportunitățile de afaceri din jurul Munților Făgăraș. Prin acest proiect dorim să se evalueze contextul socio-economic și de conservare în situl Natura 2000 Munții Făgăraș, actualele activități comerciale în curs de desfășurare și să se sintetizeze modul în care acestea ar putea fi transformate într-o nouă economie, ceea ce ar ajuta la restabilirea completă a serviciilor ecosistemului și a conservării biodiversității. Proiectul își propune, de asemenea, să analizeze cadrul politic pentru dezvoltarea întreprinderilor de conservare, și să vină cu recomandări de politici pentru a promova o astfel de evoluție nu doar în Munții Făgăraș ci și în alte zone protejate din România.

Studiul nostru, la care ne angajăm cu ajutorul Fondului pentru Conservare și a Institutului Norvegian de Cercetare a Naturii, include și elaborarea de planuri de afaceri pentru întreprinderile de conservare, cum ar fi un centru multifuncțional CARPATHIA , precum și recomandarea unor măsuri pentru sectorul ministerial, necesare pentru a sprijini dezvoltarea de afaceri „verzi” în jurul ariilor protejate. Deasemenea proiectul presupune realizarea unor manuale de aplicare a acestor programe.

SHARE TWEET EMAIL THIS ARTICLE

OBIECTIVE

1

Evaluarea contextulului socio-economic, valoarea ecosistemelor și amenințările asupra sitului Natura 2000 Munții Făgăraș.

2

Evaluarea și prioritizarea oportunităților legate de afacerile „verzi” din zonă vizată, care pot susține biodiversitatea și rentabiliza serviciile ecosistemelor.

3

Dezvoltarea unor propuneri pentru planuri le de afaceri pentru întreprinderile „verzi” evidentiand legăturile între operațiunile acestor întreprinderi și conservarea biodiversității precum și între operațiuni și valorile ecosistemice identificate; Această secțiune include un plan de afaceri și proiectarea unui Centru CARPATHIA multi-funcțional, care să servească drept centru de informare pentru vizitatori, centru de educație, cercetare, formare și centru administrativ.

4

Identificarea unor soluții și recomandări pentru factorii de decizie, care vor sprijini dezvoltarea întreprinderilor de conservare și a serviciilor ecosistemice conexe.

5

Realizarea unui manual pentru promovarea și sprijinirea dezvoltării de programe pentru afaceri ”verzi” în alte zone cu valoare naturală ridicată din România.

6

Demonstrarea beneficiilor potențiale financiare și non-financiare pentru părțile interesate identificate, legate de contextul biodiversității și a serviciilor ecosistemice din zona de proiect.

7

Creșterea gradului de conștientizare publică asupra rolului biodiversității și a serviciilor ecosistemice, precum și asupra oportunităților pentru întreprinderi de conservare în situl Natura 2000 Munții Făgăraș.

ACȚIUNI

A.1

Stabilirea valorilor ecosistemelor și a biodiversității în situl Natura 2000 Munții Făgăraș.

A.2

Stabilirea beneficiarilor care ar putea valorifica aceste valori, prin evaluarea contextului socio-economic al siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș; dar și a întreprinzătorilor care prin activitățile lor au un impact asupra ecosistemului și biodiversității.

A.3

Stabilirea și prioritizarea oportunităților pentru întreprinderile bazate pe conservare în aria proiectului, având în vedere rezultatele activități 1 și 2 de mai sus, inclusiv proiectarea unui centru de informare multifuncțional.

A.4

Stabilirea modalităților precise în care oportunitățile de afaceri ”verzi” identificate în Activitatea 3 pot angaja și stimula părțile interesate identificate în Activitatea 2, în scopul de a sprijini și de a spori serviciile ecosistemice și valorile biodiversității identificate în Activitatea 1.

A.5

Elaborarea planului de afaceri și de finanțare pentru fiecare întreprindere identificată și propusă, inclusiv pentru centrul multi-funcțional.

A.6

Identificarea și raționalizarea unei serii de recomandări de politici pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor ”verzi” viabile și în alte regiuni din România.

A.7

Elaborarea unui manual care va detalia metodologiile și instrumentele de sprijin utilizate în cadrul Proiectului pentru a facilita dezvoltarea întreprinderilor de conservare în altă parte în România.

A.8

Promovarea valorilor ecosistemelor din Munții Făgăraș pentru public, demonstrând cum părțile interesate pot beneficia de aceste ecosisteme prin intermediul întreprinderilor de conservare.

A.9

Management și mobilizare de proiect.

REZULTATE

1

Un raport care detaliază valorile ecosistemelor și biodiversității din Munții Făgăraș și o strategie pentru modul de a conserva și de a spori aceste valori.

2

Un raport care conține o analiză detaliată a tuturor părților interesate (de exemplu, comunitățile locale) care au fie o importantă influență/impact asupra serviciilor ecosistemice și valorilor biodiversității din Munții Făgăraș, sau care ar putea fi afectate de (sau de a beneficia de) aceste valori.

3

Propuneri pentru planurile de afaceri pentru întreprinderile de conservare cele mai relevante, cu legături clare stabilite între operațiunile acestor întreprinderi și biodiversitatea identificată, precum și cui valorile ecosistemice; Această secțiune include un plan de afaceri și proiectarea unui Centru CARPATHIA multi-funcțional, care să servească drept centru de informare turistică, educație, cercetare, formare și centru administrativ.

4

Un raport care detaliază modalitățile precise în care oportunitățile de afaceri „verzi” identificate, pot angaja părțile interesate pentru a sprijini și pentr a ajută serviciile ecosistemice și valorile biodiversității.

5

Un plan de afaceri elaborat pentru fiecare oportunitate de afacere identificată, inclusiv pentru centrul de informare/educație/cercetare/formare multi-funcțional. Fiecare plan va include cerințele de finanțare, structură capitalului și a surselor potențiale, drepturile de proprietate necesare, profilul optim al operatorului, marketing, distribuție și strategie de promovare, recomandarea structurilor parteneriale și a asociațiilor sociale și de conservare relevante.

6

Un raport care detaliază o serie de recomandări de politici menite să sprijine dezvoltarea întreprinderilor viabile și eficiente de conservare, în alte regiuni din România.

7

Un manual pentru managerii de arii protejate, care detaliază metodologiile de sprijin și instrumentele utilizate în cadrul proiectului, concepute pentru a facilita dezvoltarea întreprinderilor de conservare în altă parte din România.

8

O serie de activități de promovare publică, concepute pentru a comunica în mod eficient valorile ecosistemului din zona proiectului și modul în care părțile interesate pot beneficia de acestea prin intermediul afacerilor „verzi”.

9

Un raport final care va detalia modul în care au fost îndeplinite toate activitățile proiectului și toate rezultatele obținute, precum și informațiile cu privire la modul în care resursele umane și materiale au fost folosite.

PARTENERI

1

Fundația Conservation Carpathia – Romania, promotorul proiectului

2

Norwegian Institute for Nature Research

3

Conservation Capital – Marea Britanie, filiala din România

4

Mrass & Partner – România

FINANȚARE

Structura de finanțare a proiectului RO2015_3457_ECOSS:

Grant EEA: 449.696 euro €
Contribuția FCC: 49.966 €
Proiect finanțat din Granturile EEA 2009-2014, prin Programul RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor EEA 2009 – 2014.

PROGRES

Face to face with international experts

First working meeting with Neil Birnie, Giles Davies, and Matt McLuckie from Conservation Capital an... Read more

Selection of field workers

After detailed planning of the field work, we select six field workers, who will spend the summer in... Read more

Talking with people living in Fagaras Natura 2000 site

Throughout this summer, a team of 7 sociologists visited the 28 communities surrounding the Fagaras ... Read more

Filming in Fagaras for videoclip production

Keeping vast wilderness areas in the Fagaras Mountains and socio-economic development sound lik... Read more

Workshop with architect experts

One of the objectives of this project is to develop plans for a multifunctional conservation centre,... Read more

Our project's first results

Ecosystem Services Report | Biodiversity Report... Read more

People and nature are losing ground throughout Fagaras Mountains

Watch this video trying to answer the questions “Why?” and more important “What can be done??... Read more

Conservation enterprises, the right way for the development of communities in Fagaras Natura 2000 protected area

We held first of three meetings where we presented the concept of nature based development, with the... Read more

Another great outcome of our project: the conservation centre planning guide

Conservation Centres can become the “bio” fuel for a green economy development around a natural ... Read more

Here we are at the end

After a winding road, we can appreciate the results of an ambitious project, through which we have l... Read more

Proiect finanțat din Granturile EEA 2009-2014, prin Programul RO02 Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor în România.
Conținutul acestei pagini nu reflectă neapărat poziția oficială a granturilor EEA 2009 – 2014.

Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și coerența informațiilor prezentate aparține proprietarilor site-ului.
Pentru informații oficiale privind granturile EEA și Norvegia, vizitați www.eeagrants.org.