Studiul potentialului economic si ecologic al initiativelor economice bazate pe conservare pentru imbunatatirea economiei locale, a serviciilor ecosistemelor si biodiversitatii in Situl Natura 2000 Muntii Fagaras

In ultimii 20 de ani, Romania a cunoscut o dezvoltare puternica tinzand catre o economie de tipul Europei de Vest, si, in consecinta, presiunea asupra ecosistemelor naturale, capabile de a furniza servicii, a crescut considerabil. In acelasi timp, cu restituirea padurilor anterior nationalizate, presiunea asupra padurilor a crescut considerabil cu defrisarile masive, ilegale, pe multe zeci de mii de hectare. Micro-hidrocentrale, case de vacanta, braconaj si vanatoare excesiva, construirea de hoteluri si pensiuni au avut un impact negativ asupra conservarii biodiversitatii Muntilor Carpati din Romania.

Situatia din si in jurul Muntilor Fagaras, declarati sit Natura 2000, este foarte similara cu cea din multe alte zone protejate din Romania, care sunt in general insuficient finantate si se confrunta cu presiuni semnificative datorita dorintei de dezvoltare economica. Afacerile bazate pe conservare, pot fi definite ca orice activitate comerciala care genereaza beneficii sociale sau economice intr-un mod care accepta sau stimuleaza unul sau mai multe rezultate positive prin conservarea naturii. Ele pot contribui la crearea oportunitatilor economice intr-o directie, care sprijina in mod activ contextul conservarii vietii salbatice si la crearea de noi locuri de munca si venit pentru localnici. Aceste intreprinderi de conservare pot aduce chiar si venituri pentru administrarea ariei protejate. De aceea, in cadrul proiectului se vor cauta solutii si recomandari pentru factorii de decizie politica, pentru a se crea cadrul legal dezvoltarii unor asemenea afaceri in toata tara.

Pentru a dezvolta o noua economie in jurul viitorul Parc National CARPATHIA, FCC a primit ajutor financiar din partea Granturilor SEE pentru a realiza un studiu despre valoarea ecosistemului propus spre conservare si oportunitatile de afaceri din jurul Muntilor Fagaras. Prin acest proiect dorim sa se evalueze contextul socio-economic si de conservare in situl Natura 2000 Muntii Fagaras, actualele activitati comerciale in curs de desfasurare si sa se sintetizeze modul in care acestea ar putea fi transformate intr-o noua economie, ceea ce ar ajuta la restabilirea completa a serviciilor ecosistemului si a conservarii biodiversitatii. Proiectul isi propune, de asemenea, sa analizeze cadrul politic pentru dezvoltarea intreprinderilor de conservare, si sa vina cu recomandari de politici pentru a promova o astfel de evolutie nu doar in Muntii Fagaras ci si in alte zone protejate din Romania.

Studiul nostru, la care ne angajam cu ajutorul Fondului pentru Conservare si a Institutului Norvegian de Cercetare a Naturii, include si elaborarea de planuri de afaceri pentru intreprinderile de conservare, cum ar fi un centru multifunctional CARPATHIA , precum si recomandarea unor masuri pentru sectorul ministerial, necesare pentru a sprijini dezvoltarea de afaceri „verzi” in jurul ariilor protejate. Deasemenea proiectul presupune realizarea unor manuale de aplicare a acestor programe.

 1. Foundation Conservation Carpathia – Romania, the project promoter;
 2. Norwegian Institute for Nature Research;
 3. Conservation Capital Ro – United Kingdom, Romanian branch;
 4. Mrass & Partner – Romania
 1. Evaluarea contextulului socio-economic , valoarea ecosistemelor si amenintarile asupra sitului Natura 2000 Muntii Fagaras;
 2. Evaluarea si prioritizarea oportunitatilor legate de afacerile „verzi” din zona vizata, care pot sustine biodiversitatea si rentabiliza serviciile ecosistemelor;
 3. Dezvoltarea unor propuneri pentru planuri le de afaceri pentru intreprinderile „verzi” evidentiand legaturile intre operatiunile acestor intreprinderi si conservarea biodiversitatii precum si intre operatiuni si valorile ecosistemice identificate; Aceasta sectiune include un plan de afaceri si proiectarea unui Centru CARPATHIA multi-functional, care sa serveasca drept centru de informare pentru vizitatori, centru de educatie, cercetare, formare si centru administrativ;
 4. Identificarea unor solutii si recomandari pentru factorii de decizie, care vor sprijini dezvoltarea intreprinderilor de conservare si a serviciilor ecosistemice conexe;
 5. Realizarea unui manual pentru promovarea si sprijinirea dezvoltarii de programe pentru afaceri ”verzi” in alte zone cu valoare naturala ridicata din Romania;
 6. Demonstrarea beneficiilor potentiale financiare si non-financiare pentru partile interesate identificate, legate de contextul biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice din zona de proiect;
 7. Cresterea gradului de constientizare publica asupra rolului biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice, precum si asupra oportunitatilor pentru intreprinderi de conservare in situl Natura 2000 Muntii Fagaras.

Activitatea 1: Stabilirea valorilor ecosistemelor si a biodiversitatii in situl Natura 2000 Muntii Fagaras;

Activitatea 2: Stabilirea beneficiarilor care ar putea valorifica aceste valori, prin evaluarea contextului socio-economic al siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras; dar si a intreprinzatorilor care prin activitatile lor au un impact asupra ecosistemului si biodiversitatii.

Activitatea 3: Stabilirea si prioritizarea oportunitatilor pentru intreprinderile bazate pe conservare in aria proiectului, avand in vedere rezultatele activitati 1 si 2 de mai sus, inclusiv proiectarea unui centru de informare multifunctional;

Activitatea 4: Stabilirea modalitatilor precise in care oportunitatile de afaceri ”verzi” identificate in Activitatea 3 pot angaja si stimula partile interesate identificate in Activitatea 2, in scopul de a sprijini si de a spori serviciile ecosistemice si valorile biodiversitatii identificate in Activitatea 1;

Activitatea 5: Elaborarea planului de afaceri si de finantare pentru fiecare intreprindere identificata si propusa, inclusiv pentru centrul multi-functional;

Activitatea 6: Identificarea si rationalizarea unei serii de recomandari de politici pentru a sprijini dezvoltarea intreprinderilor ”verzi” viabile si in alte regiuni din Romania;

Activitatea 7: Elaborarea unui manual care va detalia metodologiile si instrumentele de sprijin utilizate in cadrul Proiectului pentru a facilita dezvoltarea intreprinderilor de conservare in alta parte in Romania;

Activitatea 8: Promovarea valorilor ecosistemelor din Muntii Fagaras pentru public, demonstrand cum partile interesate pot beneficia de aceste ecosisteme prin intermediul intreprinderilor de conservare;

Activitatea 9: Management si mobilizare de proiect;

Rezultatul 1: Un raport care detaliaza valorile ecosistemelor si biodiversitatii din Muntii Fagaras si o strategie pentru modul de a conserva si de a spori aceste valori.

Rezultat 2: Un raport care contine o analiza detaliata a tuturor partilor interesate (de exemplu, comunitatile locale) care au fie o importanta influenta / impact asupra serviciilor ecosistemice si valorilor biodiversitatii din Muntii Fagaras, sau care ar putea fi afectate de (sau de a beneficia de) aceste valori .

Rezultat 3: propuneri pentru planurile de afaceri pentru intreprinderile de conservare cele mai relevante, cu legaturi clare stabilite intre operatiunile acestor intreprinderi si biodiversitatea identificata, precum si cui valorile ecosistemice; Aceasta sectiune include un plan de afaceri si proiectarea unui Centru CARPATHIA multi-functional, care sa serveasca drept centru de informare turistica, educatie, cercetare, formare si centru administrativ.

Rezultatul 4: Un raport care detaliaza modalitatile precise in care oportunitatile de afaceri ”verzi” identificate, pot angaja partile interesate pentru a sprijini si pentr a ajuta serviciile ecosistemice si valorile biodiversitatii.

Rezultat 5: Un plan de afaceri elaborat pentru fiecare oportunitate de afacere identificata, inclusiv pentru centrul de informare/educatie/cercetare/formare multi-functional. Fiecare plan va include cerintele de finantare, structura capitalului si a surselor potentiale, drepturile de proprietate necesare, profilul optim al operatorului, marketing, distributie si strategie de promovare, recomandarea structurilor parteneriale si a asociatiilor sociale si de conservare relevante.

Rezultatul 6: Un raport care detaliaza o serie de recomandari de politici menite sa sprijine dezvoltarea intreprinderilor viabile si eficiente de conservare, in alte regiuni din Romania.

Rezultat 7: Un manual pentru managerii de arii protejate, care detaliaza metodologiile de sprijin si instrumentele utilizate in cadrul proiectului, concepute pentru a facilita dezvoltarea intreprinderilor de conservare in alta parte din Romania.

Rezultat 8: O serie de activitati de promovare publica, concepute pentru a comunica in mod eficient valorile ecosistemului din zona proiectului si modul in care partile interesate pot beneficia de acestea prin intermediul afacerilor „verzi”.

Rezultat 9: Un raport final care va detalia modul in care au fost indeplinite toate activitatile proiectului si toate rezultatele obtinute, precum si informatiile cu privire la modul in care resursele umane si materiale au fost folosite.

Structura de finantare a proiectului RO2015_3457_ECOSS:

 • Finantarea de finantare – 449.696 euro.
 • Contributia FCC – 49.966 euro.

Proiectul este finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Granturi Economice Europene 2009 – 2014, in Romania, prin Ministerul Roman al Mediului, Apelor si Padurilor.

Inapoi la Pagina Principala

Proiect finantat din Granturile SEE 2009-2014 prin Programul RO02 Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor in Romania.
Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009 – 2014.

Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.
Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org

Vezi cum am dezvoltat proiectul
Phone:
Fax: