ȘTIRI
 

Proiectul „Elaborarea planului de management al Ariei protejate Râul Târgului – Argeșel – Râușor”, la un pas de finalizare

By 27 mai 2019 No Comments
 
 

Astazi, 27 mai 2019, la Pensiunea Amada din Lereşti, a fost prezentat progresul proiectului de elaborare a Planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor și au avut loc discuții cu reprezentanți ai primăriilor, Gărzii Forestiere, Gărzii de Mediu, Direcției Silvice, Agenției pentru Protecția Mediului, Administrației Bazinale de Apă, Salvamont Câmpulung, precum și cu membri ai obștilor, ocoalelor silvice și asociatiilor de vânatoare din zona sitului.

Până în prezent, în cadrul proiectului s-au obținut urmatoarele rezultate: 1 set de date cu informaţii GPS cu privire la localizarea punctelor de evaluare a habitatelor, un plan de management, 11 sesiuni de informare/conștientizare în scoli, 11 sesiuni de informare-conștientizare în teren, 11 caravane de informare şi conştientizare, 4 întâlniri cu experții în monitorizare și management, două rapoarte de audit. Suntem la momentul în care consultăm părțile implicate, pentru a da o formă finală documentației. În luna iulie 2019 planul de management va fi trimis către Ministerul Mediului pentru aprobare, urmând ca ANANP să asigure implementarea măsurilor.

În luna iunie 2017, în calitate de custode al sitului Natura 2000 Râul Târgului – Argeșel – Râușor, Fundaţia Conservation Carpathia a iniţiat proiectul „Elaborarea planului de management al Ariei protejate ROSCI0381 Râul Târgului – Argeșel – Râușor” – SMIS-CSNR 102086, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Buget: 2.079.896 lei (FEDR + BS), din care 1.572.399,65  grant nerambursabil și 507.496 lei finanţare Fundaţia Conservation Carpathia. Perioada de implementare a proiectului este iunie 2017 – noiembrie 2019, timp în care, împreună cu autorități și proprietari, vor fi stabilite și aprobate măsuri, în vederea creşterii gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii, prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

La finalul anului 2018 custodia sitului a trecut de la Fundația Conservation Carpathia la Agenția Naționala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), în urma ordonanței adoptate de guvern, prin care erau eliminate toate ONG-urile de la managementul ariilor protejate. Cu toate acestea FCC are obligația să finalizeze proiectul, cu acordul și supravegherea ANANP.

Urmează să primim observațiile parților interesate în scris și să le armonizăm cu planul și alte întâlniri pe acest subiect.