ȘTIRI
 

Reconectarea pădurilor bătrâne, obiectivul activităților realizate anul acesta în SUPERB

By 18 decembrie 2023 No Comments
 
 

Lucrările și activitățile desfășurate de echipa Fundației Conservation Carpathia, în una dintre ariile demonstrative din cadrul proiectului SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services), în 2023 și-au propus recrearea unor conexiuni între zonele cu păduri bătrâne din Sudul Munților Făgăraș, parte a unui proces de lungă durată.

În acest context, s-au desfășurat lucrări de completare a plantărilor în zonele afectate de tăieri neconforme în trecut, în special pentru diversificarea compoziției speciilor existente, s-au continuat lucrările de inițiere a revenirii tipurilor naturale de pădure în monoculturile de molid. Un loc aparte ca dificultate l-au constituit lucrările de plantare a unor specii de arbori și arbuști care viețuiesc la peste 1.700 metri altitudine, respectiv zâmbru, jneapăn și ienupăr. Aici s-a urmărit refacerea unui habitat rar, strict protejat (rariști de molid cu zâmbru) precum și refacerea tufărișurilor subalpine de ienupăr și jneapăn. De asemenea cu ajutorul specialiștilor de la Universitatea din Praga am demarat un studiu de monitorizare a punctelor și etapelor de reconstrucție ecologică.

Rezultatele și bunele practici au fost împărtășite în cadrul unui workshop. Evenimentul organizat de Fundația Conservation Carpathia a reunit reprezentanți ai ocoalelor silvice și reprezentanți ai autorităților, și a cuprins o parte teoretică și consultativă, discuții despre oportunitatea implementarării bunelor practici în alte zone, precum și o parte practică, cu deplasare în teren, într-o zonă în care s-au desfășurat activități de reconstrucție ecologică.

Ce s-a întâmplat anul acesta în aria demonstrativă a Fundației Conservation Carpathia?

Reconstrucție ecologică la marginea zonelor alpine. Zâmbrul reintrodus în premieră

În premieră, Fundația Conservation Carpathia a reintrodus zâmbrul în zone montane înalte, la altitudini unde doar cei mai temerari molizi mai supraviețuiesc.

În cadrul acțiunii de reconstrucție ecologică au fost plantați 2.900 de puieți de ienupăr, jneapăn și zâmbru. Plantarea acestor puieți în șantierul Berivoiu, aflat la marginea zonei alpine, la peste 1.700 de metri altitudine, a reprezentat o provocare îndeplinită cu succes de zilierii și rangerii Fundației Conservation Carpathia, care au parcurs pe jos, în fiecare zi, aproape 3 ore către zona de plantare. În realizarea lucrărilor au fost folosiți și măgarii care au ajutat la transportarea puieților, zona fiind inaccesibilă mijloacelor mecanizate.

Zâmbrul a fost plantat în premieră de Fundația Conservation Carpathia și este un arbore care joacă un rol important în zonele montane înalte pentru că protejează solul împotriva eroziunii şi contribuie la formarea solului pe grohotişuri şi stâncării. Zâmbrul (Pinus cembra) este singurul conifer din Europa care își păstrează forma arborescentă și la altitudini mari și poate trăi până la 3 secole.

Completări în tăieri rase

Peste 15.400 de puieți de molid, fag, brad și paltin au fost plantați în primăvara anului 2023 pe Valea Superioară a Dâmboviței. Aceste completări s-au realizat în zone unde au avut loc tăieri fără respectarea regulamentelor silvice, în perioada 2005 – 2010. Pe perioada toamnei s-a revenit în teren pentru întreținerea acestor lucrărilor prin descopleșiri și degajări.

Conversia monoculturilor de molid

În cadrul proiectului SUPERB, anul acesta Fundația Conservation Carpathia a derulat acțiuni de conversie a monoculturilor de molid pe o suprafață de 77.5 hectare aflate pe Valea Tămaș, urmând ca până la finalul anului suprafața totală a lucrărilor să ajungă la 96.58 hectare. Conversia este un proces de durată, în câteva etape succesive, care pot să dureze și douăzeci de ani și care are ca scop readucerea treptată a pădurilor de amestec care existau în zonă până în anii ’50.

Aceste acțiuni de reconstrucție ecologică sunt necesare deoarece monoculturile artificiale de molid au o diversitate redusă a speciilor de plante şi animale, sunt mai fragile în fața furtunilor, zăpezilor şi calamităților cauzate de insecte și influențează negativ structura și aciditatea solului.

Studiu de monitorizare

Împreună cu Universitatea din Praga, Fundația Conservation Carpathia ia parte la un studiu de monitorizare a etapelor de reconstrucție ecologică necesare pentru a se ajunge în final la o pădure naturală, sănătoasă. Studiul presupune colectarea unor date despre soluri, vegetație, insecte și faună mică din 30 de suprafețe de probă prevăzute în proiectul SUPERB, ulterior informațiile colectate sunt comparate în diferite stadii de reconstrucție ecologică.

Tabără SUPERB pentru copii

Șaisprezece copii au participat la tabăra organizată în luna noiembrie de Fundația Conservation Carpathia ca parte a proiectului SUPERB. Tabăra a avut loc la Centrul de Activități și Explorarea Naturii Richita. Timp de trei zile copiii au făcut drumeții, observații în teren, jocuri și activități creative cu ajutorul cărora au învățat ce înseamnă reconstrucția ecologică, ce presupune acest tip de activitate forestieră și de ce este importantă.

SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services) este un proiect care întrunește peste 36 de organizații științifice și de practică forestieră din 14 de țări diferite, având 12 arii demonstrative din Europa. În România, aria demonstrativă se află în estul Munților Făgăraș, pe proprietățile forestiere deținute de Fundația Conservation Carpathia.

Despre SUPERB

SUPERB este un proiect Horizon 2020, susținut de Uniunea Europeană și coordonat de Institutul European al Pădurilor (EFI – European Forest Institute) și se desfășoară în perioada 2021-2025. Aria demostrativă din România are o suprafață de aproximativ 2.300 de hectare.

Mai multe detalii despre proiect aici.