Reconstrucția ecologică a habitatelor forestiere

SCOPUL PROIECTULUI

RECONSTRUCȚIA HABITATELOR FORESTIERE DIN VALEA DÂMBOVIȚEI ÎN ZONELE CU EROZIUNE SEVERĂ CAUZATE DE EXPLOATĂRILE FORESTIERE NECORESPUNZĂTOARE

În urma restituirii pădurilor din 2005, tăierile masive au distrus mii de hectare din sud-estul Munțiilor Făgăraș. Pe baza experienței acumulate de Fundația Conservation Carpathia în proiectul LIFE+ și cu sprijinul financiar acordat de Granturile SEE/Fondul ONG, Fundația Conservation Carpathia a început să resconstruiască încă 100 ha de zone defrișate, prin reconstruirea solului forestier pe șanțurile formate tractor cu ajutorul unui excavator mic și replantarea lor în consecință. Proiectul se concentrează asupra zonelor Draxin și Bălțatu, unde zonele mari au fost defrișate în perioada 2005-2010. Speciile pionier încep să se regenereze pe unele dintre aceste zone și am reusit să reabilităm  o serie de șanțuri formate de tractoarele care au extras lemnul tăiat. Odată ce pământul din pădure este restaurat din nou, fagul, paltinul, ulmul și tisa vor fi replantați pentru a stabiliza solul și pentru a include din nou aceste specii în următoarea generație de copaci.

SHARE EMAIL THIS ARTICLE

OBIECTIV

1

Împiedicarea eroziunii continue a solului în zonele defrișate prin refacerea solului forestier pe șanțurile formate de tractor și plantarea puieților pe solul restaurat pentru a obține o compoziție naturală a pădurilor. Accentul a fost pus pe implicarea localnicilor în acest proiect.

ACȚIUNI ÎN DETALIU

A.1

RECONSTRUCȚIA SOLULUI

Proiectul a demarat în zonele defrișate cu un studiu privind gradul de eroziune a șanțurilor formate de tractoare în perioada 2005 – 2010, care au fost recent achiziționate de Fundația Conservarea Carpathia în vederea reconstrucțieii acestora. Odată ce există un plan de reconstrucție, șanțurile de pe traseele tractoarelor vor fi umplute cu lemnul rămas în urma tăierilor. Lucrările vor fi realizate cu ajutorul a 4 persoane din satele din apropiere. Cu ajutorul unui excavator mic vom acopi apoi lemnul cu sol vegetal de la marginile șanțurilor, până se obține un nivel corespunzător. Pentru a evita ca topirea zăpezii și scurgerea apei de ploaie să ducă la o nouă eroziune, vor fi construite mici diguri pentru redirecționarea scurgerilor de apă.

A.2

PLANTAREA PUIEȚILOR PE SUPRAFEȚELE DE SOL RECONSTRUITE

În toamna anului 2015 și în primăvara anului 2016, am plantat mii de puieți (fag, brad, paltin și tisă) pe noul teren construit. Intenționăm să acoperim eroziunea pe 9,5 km de trasee de tracțiune a tractorului. Pentru această activitate intenționăm să aducem 60 de voluntari din comunitățile din apropiere.

A.3

PROMOVAREA PROIECTULUI

Această activitate vizează promovarea progresului și a rezultatelor proiectului. Aceasta va consta în comunicate de presă, dezvoltarea unei pagini web, editarea și publicarea a 500 de ghiduri de reducere a eroziunii pentru a împărtăși experiența cu administratorii altor zone afectate. Intenționăm să demonstrăm resursele umane și financiare uriașe utilizate pentru reconstrucția habitatelor forestiere distruse.

REZULTATE

1

Rezultatele acestui proiect vor consta în stoparea eroziunii pe șanțurile de tracțiune ale tractoarelor pe o lungime de 9,5 km pe o suprafață de 100 ha de zone defrișate și replantarea acestora cu 14.000 ha de puieți de fag, brad și tisă pentru a restabili compoziția pădurilor originale.

FINANȚARE

Structura de finanțare a proiectului RO2014_C3_031:

Grant EEA: 122.279 €
Contribuție Fundația Conservation Carpathia: 15.000 €
Proiect finanțat prin granturile EEA 2009 – 2014, prin Fondul ONG din România.

PROGRESS

Press release for project launch

Public information and details about the project has been sent to the Press. Information has been pu... Read more

Field inventory of erosion problems

After a long winter with heavy snow throughout March and April, Richita is difficult to reach by foo... Read more

Help is coming - purchase of a mini excavator

Following public procurement regulations, a public tender has been undertaken to purchase a small ex... Read more

Manual work before the mini excavator

We start filling the eroded tractor tracks with dry wood and branches from past forest exploitation.... Read more

Mechanical work in richita makes good progress

A functional mini excavator, a passionate driver and four workers already finished restoration of th... Read more

We finished the soil preparation for planting in Rachita and Baltatu.

We’ve had 3 great months for restoration works. Most of the time we had good weather conditions... Read more

We help the forest to recover! Join us!

We have achieved a lot: 10 km of tractor tracks filled with fresh soil for planting trees. Dambovita... Read more

Planting trees in Dambovita Valley

Between 13th to 14th of November, 34 pupils and students, answered to our call for voluntarily plant... Read more

Acquiring seedlings announcement

Foundation Conservation Carpathia is intending to purchase 9.250 saplings of spruce and 5.000 saplin... Read more

A trip in the project area and the results

During a rainy period, few sun beams were well appreciated on April 28th, when our guests, officials... Read more

Proiect finanțat prin granturile EEA 2009 – 2014, prin Fondul ONG din România.
Conținutul acestei pagini nu reflectă neapărat poziția oficială a granturilor EEA 2009 – 2014.

Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și coerența informațiilor prezentate aparține proprietarilor site-ului.
Pentru informații oficiale privind granturile EEA și Norvegia, vizitați www.eeagrants.org.