ANUNȚURI PUBLICE
 

ANUNT PUBLIC PRIVIND ETAPA DE INCADRARE

By 13 februarie 2024 No Comments
 
 

Asociaţia Ocolul Silvic Carpathia, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru planul „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Fundației Conservation Carpathia, UP II Rucăr”,  pe teritoriul administrativ al comunelor Rucăr şi Dambovicioara, jud.Arges necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare de mediu, necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată şi se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, în conformitate cu H.G. nr.1076/2004.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:

  • ca urmare a consultării autoritatilor publice centrale participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 15.05.2023;
  • în conformitate cu prevederile art.11 şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului din HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
  • pe parcursul derulării etapei procedurii de reglementare, publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacţii negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menţionat

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A in perioada  (10 zile de la publicare).

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătura si cu date de identificare la sediul APM Arges str. Egalitatii, nr. 50 A in perioada (10 zile de la publicare).