ȘTIRI
 

Sentință dosar nr. 33/2019, Judecătoria Brezoi

By 10 iunie 2020 No Comments
 
 

Dragi prieteni,

Fundația Conservation Carpathia este una dintre cele mai importante organizații de conservare a naturii din România, care lucrează neîncetat de peste 10 ani pentru protejarea și dezvoltarea durabilă a Munților Făgăraș. Scopul și acțiunile noastre dovedesc faptul ca suntem oameni puși pe fapte bune, care doresc binele naturii și al oamenilor care depind de aceasta. Nu ne vom opri din a face ceea ce considerăm că este necesar ca oamenii și natura să trăiască în comuniune ca odinioară, în ciuda tuturor piedicilor care ne sunt puse. Cei aproape 100 de angajați implicați în proiectul Conservation Carpathia vor continua să facă ceea ce au învățat și știu că este corect față de natură și față de comunitățile locale, pentru ca zona Munților Făgăraș să se dezvoltate durabil pentru generațiile viitoare.

Materialul care urmează reprezintă punerea în aplicare a unei sentințe judecătorești din data de 1.02.2019 a Judecatoriei Brezoi, sentință venită după peste 3 ani de proces între Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România – NOSTRA SILVA și Av. Bogdan Ioan Tudor Tudoran, în calitate de Reclamanți și Fundația Conservation Carpathia și Promberger Christoph Franz Johannes, în calitate de Pârâți. Obiectul procesului a fost reprezentat de o serie de acțiuni ale pârâților, care ar fi dus la defăimarea reclamanților. În plus, dorim să specificăm faptul că decizia Curții de Apel Pitești din 01.02.2020 este cea în urma căreia avem obligația de a publica acest material și vine în urma deciziei Tribunalului Vâlcea care a dat câștig de cauză Pârâților. Așadar, pârâții au pierdut la Judecătoria Brezoi, au câștigat la Tribunalul Vâlcea, pentru ca apoi să piardă la Curtea de Apel Pitești.

Mai jos, vă rugăm să regăsiți Sentința nr. 33/2019 a Judecătoriei Brezoi:

Nr. unic (nr. format vechi) : 1632/198/2016
Data înregistrării: 06.12.2016
Data ultimei modificari: 11.04.2019
Secție: Brezoi
Materie: Civil
Obiect: pretenţii
Stadiu procesual: Fond
Părţi (Nume, Calitate parte):

  • FEDERAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI ŞI PĂŞUNI DIN ROMANIA – NOSTRA SILVA, Reclamant
  • AV. BOGDAN-IOAN TUDOR TUDORAN, Reclamant
  • FUNDAŢIA CONSERVATION CARPATHIA, Pârât
  • PROMBERGER CHRISTOPH FRANZ JOHANNES, Pârât

Şedinţe
01.02.2019
Ora estimată: 09:00
Complet: Complet amânare pronunţare CV
Tip soluție: Admite în parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâţi. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva şi reprezentată legal de preşedinte – Bogdan-Ioan Tudor Tudoran, şi Bogdan-Ioan Tudor Tudoran în contradictoriu cu pârâţii Fundaţia Conservation Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger. Obligă pârâţii să achite, în solidar, reclamantei Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă pârâţii să achite, în solidar reclamantului Bogdan-Ioan Tudor Tudoran suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă pârâţii să public prezenta hotărâre judecătorească pe sit-ul Fundaţiei Conservation Carpathia (www.carpathia.org) timp de 90 de zile. Obligă pârâţii să publice prezenta sentinţă, pe cheltuiala proprie, într-un cotidian naţional ales de reclamanţi, în cotidianul Puterea, precum şi în două numere consecutive a trei cotidiane cu acoperire regională (judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, Dâmboviţa) sau în două numere consecutive a trei ziare publicate în fiecare din judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, Dâmboviţa. Obligă pârâţii în solidar la plata către reclamanţi a sumei de 260 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge în rest acţiunea ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Brezoi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 1.02.2019.

Document: Hotarâre 33/2019, 01.02.2019